Antal samtal per län senaste 6 månaderna

Om resultaten

Statistiken på denna sida är på nationell nivå och antalet rapporterade svar per län presenteras till överst i sidan. Inrapportering sker både från kommuner och regioner.

Diagrammen för varje fråga visar andelen Ja eller Jakande-svar per månad under de senaste 6 månaderna.

Under varje diagram finns en summering av antalet svar per fråga.

Antalet svar på frågorna kan skilja sig berorende på att vissa frågor inte alltid ställs beroende på flödet i dialogen.

Antal samtal per månad senaste 6 och innevarande månad

Känner du dig trygg med dina vård och omsorgskontakter?

Har du en överenskommelse eller planering av din vård och omsorg?

Upplever du att det som är viktigt för dig tas tillvara i mötet med vård och omsorg?

Vet du vart du ska vända dig med eventuella frågor efter din utskrivning?