Personcentrerat och trygghetsskapande samtal

Vård- och omsorgskollen är ett verktyg för återkoppling direkt från personer som har kontakt med vård och omsorg. När vård- och omsorgskollen används besvaras alla frågor muntligt.

Det skapar trygghet för personen att känna att hens upplevelser av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning och trygghet blir hörda och betraktade som viktiga. Det möjliggör också förebyggande insatser som exempelvis att tydliggöra eventuella läkemedelsändringar, förmedla kontakter och erbjuda SIP (samordnad individuell plan) när det finns fortsatt behov av samordning.

Initiativ till att använda Vård- och omsorgskollen kan tas såväl på verksamhetsnivå som av ledningen.

Testa dialogen

Testa samtalsstödet nedanför. Svaren i testlänken sparas inte. Beroende på om du ringer från sjukhus eller från annan verksamhet anpassar sig automatiskt stödet. Det två dokumenten kan användas som stöd.

Material

Här hittar du material som kan vara ett stöd i arbetet med Vård-och omsorgskollen.

Grundfrågor
Frågor vid utskrivning
Till dig som ringer
Frågetolkning

Användning och GDPR

Tjänsten är kostnadsfri för alla svenska vårdgivare. För att använda tjänsten bör er organisation ha tecknat ett GDPR-avtal med Quicksearch. För att använda tjänsten behöver du tillåta cookies.

Anslutna regioner

Vård-och omsorgskollen regioner