Personcentrerat och trygghetsskapande samtal

Vård- och omsorgskollen är ett verktyg för återkoppling direkt från personer som har kontakt med vård och omsorg. När vård- och omsorgskollen används besvaras alla frågor muntligt.

Det skapar trygghet för personen att känna att hens upplevelser av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning och trygghet blir hörda och betraktade som viktiga. Det möjliggör också förebyggande insatser som exempelvis att tydliggöra eventuella läkemedelsändringar, förmedla kontakter och erbjuda SIP (samordnad individuell plan) när det finns fortsatt behov av samordning.

Initiativ till att använda Vård- och omsorgskollen kan tas såväl på verksamhetsnivå som av ledningen.

Testa dialogen

Testa samtalsstödet nedanför. Svaren i testlänken sparas inte. Beroende på om du ringer från sjukhus eller från annan verksamhet anpassar sig automatiskt stödet. Det två dokumenten kan användas som stöd.

Material

Här hittar du material som kan vara ett stöd i arbetet med Vård-och omsorgskollen.

Grundfrågor
Frågor vid utskrivning
Till dig som ringer
Frågetolkning

Ansök om konto

Alla svenska vårdgivare har gratis tillgång till tjänsten genom SKR. Ansök om konto för att få tillgång till uppgifterna för er avdelning eller enhet. Det enda kravet är en officell epostadress från din arbetsgivare.
Ansök om konto

Anslutna regioner

Vård-och omsorgskollen regioner