Personcentrerat och trygghetsskapande samtal

Vård- och omsorgskollen är ett verktyg för återkoppling direkt från personer som har kontakt med vård och omsorg. När vård- och omsorgskollen används besvaras alla frågor muntligt.

Det skapar trygghet för personen att känna att hens upplevelser av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning och trygghet blir hörda och betraktade som viktiga. Det möjliggör också förebyggande insatser som exempelvis att tydliggöra eventuella läkemedelsändringar, förmedla kontakter och erbjuda SIP (samordnad individuell plan) när det finns fortsatt behov av samordning.

Initiativ till att använda Vård- och omsorgskollen kan tas såväl på verksamhetsnivå som av ledningen.

Kom igång enkelt

Vård- och omsorgskollen är en kostnadsfri tjänst som levereras via SKR.

  • För att använda tjänsten bör din vårdgivare ha tecknat ett GDPR-avtal med Quicksearch.
  • Quicksearch behöver få en lista med aktuella uppringande enheter som ska anslutas till tjänsten.
  • Listan över enheter kan sedan justeras över tid.
  • Saknar din vårdgivare avtal kontakta din närmaste chef.

Nyfiken på Vård- och omsorgskollen?

Kristina Malmsten
Kristina Malmsten

Vi hjälper er igång med tjänsten från ett nyfiket samtal till att ni aktivt arbetar med de personcentrerade samtalen. Vi kan förmedla kontakt och erfarenheter med andra verksamheter som redan är igång för att få deras bild.

Det är alltid uppskattade samtal som leder till insikt och ni kan flytta kontakten med vårdtagarna från reaktivt till proaktivt.
Kristina Malmsten

Användning och GDPR

Tjänsten är kostnadsfri för alla svenska vårdgivare. För att använda tjänsten bör er organisation ha tecknat ett GDPR-avtal med Quicksearch. För att använda tjänsten behöver du tillåta cookies.

Organisationer med avtal
Inför PuB-avtal

Material

Här hittar du material som kan vara ett stöd i arbetet med Vård-och omsorgskollen.

Grundfrågor
Frågor vid utskrivning
Till dig som ringer
Frågetolkning

Anslutna regioner

Vård-och omsorgskollen regioner