Vård- och omsorgskollen

Ett trygghetsskapande samtal som möjliggör uppföljning av din verksamhet. Samtalet fokuserar på personens upplevelse av trygghet och erfarenhet av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning inom vård och omsorg.

Varmt välkommen!

Välkommen till Vård-och omsorgskollen

Kristina Malmsten
Kristina Malmsten
Ett verktyg för att följa upp vård och omsorg för personer som kan ha svårt att själva ge återkoppling. Här kommer de personer du ringer upp komma till tals och samtalet i sig skapar trygghet.
Läs mer hos SKR

Reels från Örebro

Region Örebro har filmat sitt arbete med VoO-kollen och presenterar på Instagram:

Reels på Instagram:
Region Örebros - Reel 1
Region Örebros - Reel 2
Region Örebros - Reel 3

Tips från Maria

Maria Fundberg
Maria Fundberg

Tilliten till vården ökar markant när man ringer upp patienten.

Den erfarenheten har nog alla som ringt upp i Vård- och omsorgskollen.

Det är väldigt positivt och det är roligt att ringa patienterna för de blir så tacksamma.

Tips från Sara

Sara Lundberg
Sara Lundberg

Det är viktigt att all den positiva feedbacken kommer fram till medarbetarna ute i verksamheten så att de tar del av den,
vilket de kanske inte annars inte gör i vardagen.

Tips från Elisabeth

Elisabeth Adamsson
Elisabeth Adamsson

Det kan vara läskigt att ringa, speciellt patienter som fått tuffa besked.

- Skall jag då ringa och störa?
- Då vill jag säga att det är ännu viktigare.

Sedan 2018 har ingen varit besviken på att jag ringer.