Vård- och omsorgskollen

Tidigare Webbkollen är ett trygghetsskapande samtal som möjliggör uppföljning av din verksamhet. Samtalet fokuserar på personens upplevelse av trygghet och erfarenhet av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning inom vård och omsorg.

Ansök om konto

Logga in

Varmt välkommen!

Välkommen till Vård-och omsorgskollen
(tidigare Webbkollen)

Kristina Malmsten
Kristina Malmsten
Ett verktyg för att följa upp vård och omsorg för personer som kan ha svårt att själva ge återkoppling. Här kommer de personer du ringer upp komma till tals och samtalet i sig skapar trygghet.
Läs mer hos SKR

Webbkollenanvändare?

Om du inte redan uppgraderat ditt konto till Vård- och omsorgskollen, kan du göra det här:
Uppgradera ditt konto (gratis)

Tvåfaktorinloggning

Tjänsten använder tvåfaktorinloggning för att säkra ditt konto.
Hjälp att komma igång

Användning och GDPR

Tjänsten är kostnadsfri för alla svenska vårdgivare. För att använda tjänsten krävs att er organisation har tecknat ett GDPR-avtal med Quicksearch. För att använda tjänsten behöver du tillåta cookies.

Testa dialogen

Testa samtalsstödet nedanför. Svaren i testlänken sparas inte. Beroende på om du ringer från sjukhus eller från annan verksamhet anpassar sig automatiskt stödet. Det två dokumenten kan användas som stöd.

Tips från Maria

Maria Fundberg
Maria Fundberg

Tilliten till vården ökar markant när man ringer upp patienten. Den erfarenheten har nog alla som ringt upp i Vård- och omsorgskollen.
Det är väldigt positivt och det är roligt att ringa patienterna för de blir så tacksamma.

Tips från Sara

Sara Lundberg
Sara Lundberg

Det är viktigt att all den positiva feedbacken kommer fram till medarbetarna ute i verksamheten så att de tar del av den, vilket de kanske inte annars inte gör i vardagen.

Tips från Elisabeth

Elisabeth Adamsson
Elisabeth Adamsson

Det kan vara läskigt att ringa, speciellt patienter som fått tuffa besked.

- Skall jag då ringa och störa?
- Då vill jag säga att det är ännu viktigare.
Sedan 2018 har ingen varit besviken på att jag ringer.